Promotions

NAD+ Therapy

โปรโมชั่น 7,900.-/ครั้ง

 

NAD+ คืออะไร?

     NAD+ หรือ Nicotinamide Adenine Dinucleotide เป็นโคเอนไซม์ที่สำคัญต่อชีวิต และอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งถูกใช้ในกระบวนการทำงานของไมโทคอนเดรีย เพื่อเปลี่ยนแปลงสารอาหารให้เป็นพลังงานแก่เซลล์  รวมถึงกระบวนการเผาผลาญหรือการเมตาบอลิซึม การซ่อมแซมดีเอ็นเอ ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

 

NAD+ Therapy เหมาะกับใคร?

  •  ผู้ที่ต้องการชะลอวัยและการมีสุขภาพดีตลอดอายุขัย
  •  ผู้ที่ต้องการพลังงานและบรรเทาอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียหรือผู้บริหารที่มีภาวะความเครียดสะสม
  •  ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของระบบประสาท สมอง และความจำ
  •  ผู้ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  •  ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

© 2017 DNA clinic :Worldclass Center | Design by Programmerthai.com